අන්තර්ජාතික ධීවර කර්මාන්තය

2013 වර්ෂය වන තුරු ධීවර කටයුතු සදහා ශ්‍රි ලංකා නීතිමය රාමුව යොදා ගැනීම ශ්‍රි ලංකාවේ අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය සමග සිදුකරන  ධීවර කටයුතු සදහා සීමා විය. කෙසේවෙතත්, අනන්‍ය ආර්ථික කලාප මායිමෙන් ඔබ්බට ගැඹුරු මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීම ආරම්භකර ඇති බහුදින යාත්‍රා සමුහය ඉහළ යාම හේතුවෙන්, මහ මුහුදේ ධීවර කටයුතු පාලනය සහ කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගිය.එවැනි කළමනාකරණයක්  අවශ්‍ය වු ප්‍ර‍ධාන සාධක වලින් එකක් වුයේ සාගර නීතිය සම්බන්ධව එක්සත් ජාතින්ගේ සම්මුතිය යටතේ පනවා ඇති ධීවර කටයුතු පිළිබද ජාත්‍යන්තර සම්මුතින් සහ ගිවිසුම් ගණනාවකට ශ්‍රි ලංකාව එකගතාව පලකර තිබීම විය. මහ මුහුදේ මසුන් ඇල්ලිම පිළිබද ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් හා සම්මුතින් ගණනාවකට එකගතාව පලකර ඇති රාජ්‍යයක්  ලෙස, එකී ගිවිසුම් හි අවශ්‍යතාවන් හා විධිවීධාන පිළිපැදීමට ශ්‍රි ලංකාව බැදි පවති. (එකී අවශ්‍යතාවන් ඉටු කිරීමේ දි ඇති වී ඇති යම් යම් අඩුපාඩුවල ප්‍ර‍තිඵලයක් ලෙස) ශ්‍රි ලංකාවට 2015 ජනවාරි මස සිට යුරෝපා සංගමය තුළ පවතින රටවල් වැනි වැදගත්ම වෙළදපොල වෙත මාළු අපනයනය කිරීමේ අයිතිය අහිමි වී ඇත. මෙම තත්ත්වය පොදුවේ රටේ ආර්ථිකයට, ධීවර ප්‍රජාව වෙත මෙන්ම වි‍ශේෂයෙන් අපනයන ව්‍යාපාර ආයතනවෙත ඉතා අහිතකර ලෙස බලපා ඇත. dfar (7)එනිසා යුරෝපා සංගම් මත්ස්‍ය තහනම ඉවත් කිරීමට ද උපකාරී වන වගකීම් සහිත ධීවර සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීමට උපකාරී වන ක්‍රියා පටිපාටි සහ කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ගයන්  ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්ය ශ්‍රි ලංකා ධීවර කර්මාන්ත අධිකාරිය වෙත පවරනු ලැබිය. ඒ අනුව, ධීවර කටයුතු නීත්‍යානුකූල ,නොවු , වාර්තා නොවු සහ අවිධිමත් ( IUU ) ආකාරයෙන් සිදු නොවන බව තහවුරු කිරීම පිණිස සහය වන්නා වූ මහ මුහුදේ ධීවර යාත්‍රා ක්‍රියාකාරකම්  පාලනය කිරීමට ප්‍ර‍තිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් ගනු ලැබිය. ඊට අමතරව නව කළමනාකරණ ක්‍රියා පටිපාටින් මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාවට නංවනු ලැබීය. මෙකී ක්‍රියාවලීන් ශ්‍රි ලංකා සංස්කෘතීයට තරමක් අලුත් වූවක් මෙන්ම ඒවා නව දැනුම් මට්ටමක් ලෙස සලකනු ලැබීමට පුළුවණ. කෙසේ වෙතත් හවුල්කරුවන් වෙත විශේෂයෙන් ධීවර නිලධාරීන් වෙත දැනුම ගෙන යාම අභියෝගයකි. පුහුණු සැසිවාර ගණනාවක් පැවැත්වුවද සවිස්තරාත්මක සහ පරිශීලක හිතකාමී මග පෙන්වීමක් පැවතීම, නිවැරදි ක්‍ර‍මවේදයන් අනුගමනය කිරීම සදහා අදාල නිළධාරීන්ට සහ කොටස් කරුවන්ට සහායක් ලබාදෙනු ඇති අතර එමගින් සම්බන්ධීකරන ක්‍රියාවලිය සදහා පහසුකම් සලසා දෙනු ඇති බව තීරණය කරනු ලැබීය.

ශ්‍රි ලංකා ධීවර ක්‍ෂේත්‍ර‍ය තුළ වගකීමක් සහිත ධීවර සංස්කෘතීයක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස නිළධාරීන් සහ කොටස්කරුවන් දිරිමත් කිරීම මෙම ව්‍යායාමයේ ඉලක්කය වේ.

ශ්‍රී ලංකා ජාත්යන්තර මුහුදු ධීවර කළමනාකරණ ක්රියාවලිය ගැන වීඩියෝව නරඹන්න